top of page

Spartakin iltapäivätoiminta mukaan opinnollistamisprosessiin!

Kasvatus- ja ohjausala on ollut kiinnostava ala asiakkaidemme joukossa. Olemme etsineet paikkaa, minkä voisimme tunnistaa oppimisympäristöksi, missä pääsee toimimaan lasten kanssa päivittäin ja nyt se löytyi: Spartakin iltapäiväkerhot. Tapaamisessa oli mukana SPARRI:n väki, Tiina Suoranta Edukailta sekä Tuula Kyllönen Spartakilta. Spartak järjestää paljon työharjoitteluja sekä oppisopimuskoulutksia, joten tunnistaminen oli suhteellisen vaivaton prosessi.


Iltapäivätoiminnassa (eli tutummin iipoissa) edistämme lasten päivittäistä aktiivisuutta leikkien, pelien ja ulkoilun kautta. Viikoittaiset liikuntahetket, askartelu- ja musiikkituokiot sekä lasten itsensä suunnittelemat toiminnat antavat lapsille mahdollisuuden keskittyä heidän tärkeimpään työhönsä eli leikkiin. Lasten tunne-elämän tukeminen on yksi iltapäivätoiminnan keskeisimmistä tavoitteistamme. Pyrimme siihen, että jokainen toimintaan osallistuva lapsi tuntee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään. Iltapäivätoiminnan kautta lapset saavat luotua kaveruussuhteita myös oman luokan ulkopuolelta, mikä edistää lasten sosiaalista kehittymistä. Toimintaa suunnitellessa kaikilla ohjaajillamme on yhteinen päämäärä lasten sosiaalisesta vahvistamisesta sekä lapsen kehityksen tukemisesta. https://www.spartakkajaani.com/varhaiskasvatus-iipat/51 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page