top of page
david-pisnoy-RiGGe25WUw4-unsplash.jpg

Liikuta itseäsi!

P22NCA1.png

SPARRI-hanke

 

SPARRI-hankkeen tavoitteena on kjaanilaisten alle 30-vuotiaiden nuorten ja kaikkien vieraskielisten työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen ja heidän työllistyminen alueen yrityksiin tai hakeutuminen opiskelemaan. Kohderyhmälle järjestetään monipuolisesti liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Hankkeen avulla kohderyhmään kuuluvien henkilöiden työvalmius ja työkyky paranee.

Kajaanin työllisyyspalveluiden työntekijöiden mukaan varsinkin nuorilla työttömillä ja pitkäaikaistyöttömillä on aiempaa enemmän haasteita painonhallinnassa ja fyysisen peruskunnon ylläpitämisessä. Myös psyykkinen toimintakyky on heikentynyt ja haasteena on usein sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pelot. SPARRI-hanke pyrkii parantamaan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

SPARRI-hanke perustaa kohderyhmään kuuluville henkilöille liikuntaryhmiä, jotka toimivat matalalla kynnyksellä. Liikuntaryhmien toteutuksessa kuunnellaan kohderyhmän toiveita. SPARRI-hanke auttaa myös yksittäisiä henkilöitä heidän hyvinvoinnin parantamiseksi, kuten esimerkiksi kuntosaliin tutustumalla. Liikunnan lisäksi SPARRI-hanke auttaa kohderyhmäläisiä ymmärtämään esimerkiksi ravinnon ja muiden hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden merkitystä päivittäisessä elämässä.

bottom of page