top of page

Juniorijaosto

juniorijaosto logo 2021.png
Logo shadow.png
Vähävaraisten perheiden tukeminen!
Kajaanin Haka ry:n alainen juniorijaosto on perustanut  tukirahaston, jonka avulla tuetaan juniorijaoston alaisten ikäkausijoukkueiden vähävaraisia lapsia ja nuoria. Lisäksi rahastosta jaetaan tukea perheille Hope ry:n kautta.
 
Tukea voivat hakea jaoston alaisten ikäkausijoukkueiden joukkueenjohtajat yhdessä pelaajan huoltajan tai huoltajien kanssa. Tukea voi saada lapsi tai nuori, jonka harrastus on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Tukea myönnetään enintään 200€/ vuosi/ pelaaja. ukea myönnetään kausimaksuihin.
Tuki maksetaan aina joukkueen tilille.
Yksittäinen pelaaja voi hakea juniorijaostolta erityistä stipendiä pelaajakehitystä tukevaan toimintaan.
 
Juniorijoukkue voi hakea jaostolta tukea ulkomaille suuntautuvaan harjoitus- ja pelitapahtumaan yhden (1) kerran.
Tuen suuruus on enintään 500€/ joukkue ja päätökseen voi vaikuttaa rahaston sen hetkinen tilanne.
Hakemukseen tulee liittää lyhyt selvitys tapahtumasta ja kustannuksista.
Hakemuksen tekee ja lähettää joukkueenjohtaja. Hakemuksen käsittelee luottamuksellisesti juniorijaoston hallitus.
Päätöksestä ilmoitetaan joukkueenjohtajalle.
 
Jos pelaaja keskeyttää harrastuksen kesken tukikauden tai siirtyy pelaamaan muualle, tällöin tuen loppuosa palautetaan
juniorijaostolle.
 
Lisäksi rahastosta voi hakea tukea Hope ry:n kautta perheille, jotka ovat Hopen toiminnan piirissä.
Hopen kautta jaettavan tuen tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus aloittaa jalkapalloharrastus.
Tässä tapauksessa lapsi pääsee mukaan Kajaanin Hakan Nappulaliigaan.
 
Lisätietoa Hopen Kajaanin paikallistoimistosta
kajaani@hopeyhdistys.fi
 
Tukihakemuksen lähetysosoite
juniorijaosto@kajaaninhaka.fi
 
Lisätietoja juniorijaoston hallituksen jäseniltä tai osoitteesta juniorijaosto@kajaaninhaka.fi
HOPE-LOGO-CMYK-2.jpg
JUNIORIJAOSTON HALLITUS

Puheenjohtaja

Raija Mäkeläinen

Rahastonhoitaja

Heli Sirviö

Jäsen

Juha Lukkari

Jäsen

Teija Haverinen

juniorijaosto@kajaaninhaka.fi

Juniorijaoston tili

FI98 5760 0350 9191 54

Vähävaraisten perheiden tukeminen
Lataa tästä pelaajakortti
Toimihenkilösopimus pohja
Toimihenkilösopimuksen liitteet
bottom of page