top of page
Sparri-hanke logo S.png
david-pisnoy-RiGGe25WUw4-unsplash.jpg

SPARRI - hanke
1.6.2021 - 31.12.2023

Sparri-hanke logo musta.png

SPARRI - hankkeen tavoitteet

 

SPARRI-hankkeen tavoitteena on kajaanilaisten alle 30-vuotiaiden nuorten ja kaikkien vieraskielisten työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen ja heidän työllistyminen alueen yrityksiin tai hakeutuminen opiskelemaan. Asiakastyössä käytetään kykyviisaria kokonaistilanteen kartoittamiseen ja seuraamiseen. Alkukartoituksessa löydetään jokaiselle yksilölliset tavoitteet ja polku. Kohderyhmälle järjestetään monipuolisesti liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Hankkeen avulla nuorten työvalmius ja työkyky paranee, nuoret työttömät työllistyvät ja Kainuun alueelle saadaan osaavaa työvoimaa.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja työttömien työnhakijoiden ja työllistävien yritysten väliseen kohtaanto-ongelmaan luomalla alueella toimiville yhteistyöyrityksille perehdyttämismalli, jonka sisällä otetaan käyttöön "mestari-kisälli" -toimintatapa. Perehdyttämismallista tehdään tietopaketti, joka jää työkaluksi työllisyydenhoidon toimijoille myös jatkossa.

Toiminnassa vahvistetaan työntekijöiden osaamista viemällä kainuulaista opinnollistamismallia kajaanilaisiin yrityksiin. Opinnollistamismalli auttaa työntekijää vahvistamaan osaamistaan ja se on yrityslähtöinen tapa alueellisessa osaamisen kehittämisessä. Yritys hyötyy opinnollistamismallista, koska sen avulla se voi jäsentää ja kehittää työpaikan työtehtäviä uudella tavalla. Samalla työn arvostus lisääntyy ja henkilöstön osaaminen kehittyy.

Teemme yhteistyötä oppilaitosten, työllisyyden kuntakokeilun Kajaanin kokeilutoimiston, te -toimiston sekä kaupungin nuorisotoimen ja kansainvälisten palveluiden asiakasrajapinnassa. Myös muut kohderyhmän kanssa toimivat hankkeet ovat SPARRI:n yhteistyökumppaneita.

david-pisnoy-RiGGe25WUw4-unsplash.jpg

Duuniin....vai opiskelemaan?

tyttö1.png
tyttö2.png
sparri s liukuväri harmaa.png

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus, hyvinvoinnin edistäminen

SPARRI-hankkeessa kohderyhmän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen on yksi päätavoitteista. Hyvinvointia edistetään sekä liikunnan keinoin, että kannustamalla ja ohjaamalla terveellisiin elämäntapoihin yleisesti. Tämän lisäksi Kajaanin Hakan strategiassakin mainittu "Haka -perhe" arvomaailma heijastuu ohjaustyössä siten, että kohderyhmään kuuluva työtön työnhakija kokee olonsa tervetulleeksi, hyväksytyksi sekä turvalliseksi. Tämä vähentää ahdistuneisuutta sosiaalisissa tilanteissa, joka on monelle työttömälle tuttua.

Varsinaiset kohderyhmät

 

Varsinaiset SPARRI -hankkeen kohderyhmänä ovat kajaanilaiset alle 30-vuotiaat koulutetut ja kouluttamattomat työttömät työnhakijat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret sekä kaikki kajaanilaiset vieraskieliset työttömät työnhakijat. Ensisijaisesti hankkeeseen ohjataan yli 200 päivää työttömänä olleita kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Kohderyhmänä ovat myös kajaanilaiset yritykset, jotka ovat vailla työvoimaa.

SPARRI -hankkeen välilliset kohderyhmät

Kajaanin kaupungin työllisyydenhoidon kuntakokeilun kokeilutoimisto sekä kaupungin nuorisopalvelut (Ohjaamo Nuppa/etsivä nuorisotyö).
- TE-toimisto
- Työttömyysuhan alla olevat alle 30 vuotiaat ja kaiken ikäiset vieraskieliset.
- Kajaanin kansainväliset palvelut sekä kajaanilaisten vieraskielisten työnhakijoiden perheet.
- Työllisyydenhoidon kumppanuusyhdistykset, jotka tarvitsevat työllistämistoimiin hankkeen tukea.

Tasa-arvon edistäminen

Tasa-arvo edistyy hankkeessa sekä sukupuoltenvälisen tasa-arvon kautta, että toiminnallisen tasa-arvoajattelun myötä. Asiakas otetaan vastaan yksilönä ilman ennakko-odotuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että jokainen voi harrastaa liikuntaa, oli lähtötaso mikä tahansa. Vaikka Kajaanin Haka on miesten jalkapalloiluun erikoistunut urheiluseura, tarjoamme jalkapallovalmennusta myös tytöille. Hankkeen viestinnässä otamme erityisesti huomioon ne asiakkaat, jotka eivät identifioidu sukupuoleltaan miehiksi.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus

Hankkeen kohderyhmä on ikänsä puolesta haavoittuvassa elämäntilanteessa, sillä he ovat juuri kasvaneet (nuoriksi)aikuisiksi ja yhteiskunta ja perhe/lähipiiri odottaa heiltä monenlaisia asioita. He ovat tilanteessa, joka helposti työntää kohti syrjäytyneisyyttä sekä itsetunnon murenemista. Hankkeen toiminta parantaa kohderyhmän itsetuntoa ja -tuntemusta parantamalla kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ammatillista itsetuntoa. Tämän lisäksi osa asiakkaista on vieraskielisiä. Erilaiset kulttuuritaustat vaikuttavat henkilöiden käsitykseen itsestä yhteiskunnan toimijana sekä suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä. Painetta tulee sekä oman perheen/kotimaan kulttuurista ja samaan aikaan tulisi olla integroituneena suomalaiseen yhteiskuntaan. Myös kantasuomalaisella asiakkaalla voi olla suuria haasteita ymmärtää muista kulttuureista tulevien ihmisten ajatuksia ja tapoja toimia. Hankkeessa vahvistamme kulttuurillista ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta mm. tarjoamalla erikokoisille ryhmille harrasteliikuntaa, mikä antaa mahdollisuuden tutustua toisiin ihmisiin. Haka -perheessä on paljon jäseniä, jotka ovat lähtöisin erilaisista kulttuureista. Olemme yhdenvertaisia ja opimme toinen toisiltamme kannustavassa ilmapiirissä.

Sparri-roll-up-02.jpg
bottom of page